Sponzorovanýhosting od WebSupport.sk

Aktuality

6.2.2017

ČSOL - Jednota Senec organizuje 6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika. Pochod sa bude konať dňa 29.04.2017 prihlásiť sa môžete prostredníctvom webového formulára.

4.2.2016

ČSOL - Jednota Senec organizuje 5. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika. Pochod sa bude konať dňa 30.04.2016 prihlásiť sa môžete prostredníctvom webového formulára.

19.12.2015

Aktualizácia kroniky - ďalšie aktivity ČSOL Jednota Senec v roku 2015.

12.12.2015

Pridané informácie a fotky z 4. ročníka pochodu gen. M. R. Štefánika, nájdete ich v kronike.

27.6.2015

ČSOL - Jednota Senec organizuje 2. ročník pochodu obrancov Nových Zámkov. Pochod sa bude konať dňa 5.9.2015 prihlásiť sa môžete prostredníctvom webového formulára prihláška.

26.1.2015

ČSOL - Jednota Senec organizuje 4. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika. Pochod sa bude konať dňa 25.4.2015 prihlásiť sa môžete prostredníctvom webového formulára prihláška.

27.7.2014

Boli pridané fotky a správa z 3. pochodu M. R. Štefánika, nájdete ich v kronike.

10.2.2014 - 3. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika

ČSOL - Jednota Senec organizuje 3. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika. Pochod sa bude konať dňa 3.5.2014 prihlásiť sa môžete prostredníctvom webového formulára prihláška.

10.6.2013 - Pochod obrancov Nových Zámkov

ČSOL - Jednota Senec organizuje náučný pochod pod názvom Pochod obrancov Nových Zámkov. Pochod sa bude konať dňa 31.8. 2013 v Nových Zámkoch. Môžete sa prihlásiť prostredníctvom webového formulára prihláška.

10.6.2013 - Krátky film

Môžete si pozrieť krátky film z pochodu pešieho pluku amerických Slovákov.

2.2.2013

Organizujeme Pochod pešieho pluku amerických Slovákov pri príležitosti 94. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji a pri príležitosti 2. výročia založenia ČSOL – Jednota Senec. Pochod sa bude konať v dňoch 17. a 18. mája 2013. Môžete sa prihlásiť prostredíctvom webového formulára - prihláška.

18.5.2012

Boli pridané fotky z pochodu do kroniky..

10.2.2012

Organizujeme Pochod gen. M. R. Štefánika pri príležitosti 93. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji a pri príležitosti 1. výročia založenia ČSOL – Jednota Senec. Pochod sa bude konať v dňoch 4. a 5. mája 2012. Môžete sa prihlásiť prostredíctvom webového formulára - prihláška.

29.10.2011

Vernisáž legionárskych malieb sa uskutoční dňa 07.11.2011.
Začiatok v čase od 16:00 do 17:30 v hoteli Relax – Slnečné jazerá Sever.

05.10.2011

Boli pridané nové údalosti do kroniky.

20.07.2011

Boli pridané nové údalosti do kroniky a urobil sa menší re-dizajn navigácie.

27.06.2011

Stránka spustená.

Nazdar

predseda Pri príležitosti 90. výročia založenia Československej obce legionárskej, dochádza aj k znovuobnoveniu činnosti ČSOL / Československej obce legionárskej/ na Slovensku. Vytvorenie Jednoty ČSOL - Senec, ktorá je bratskou jednotou - Mladej Boleslavy, je výsledkom niekoľkoročného úsilia, ktoré pre tento vznik vytvorilo dostatočne pevné zázemie.

Možno si niektorí kladú otázku, či toto úsilie má svoj význam a opodstatnenie aj v súčasnosti. Od prvej vojny uplynulo 92 rokov a od druhej 65, generácia našich otcov a dedov, ktorí v nich bojovali pomaly ale isto odchádza, až sa tento rednúci zástup úplne stratí.

Na aktuálnosti však nestratil odkaz mužov, ktorí stáli pri úsvite našej samostatnosti v roku 1918 a neskôr opäť vybojovanej v roku 1945. „Mať v živote pevný bod a mravný cieľ, byť užitočný v prospech celku“. Slová znejúce dnes pre mnohých možno archaicky, no ja v ne verím.

Som pevne presvedčený o tom, že Jednota bude združovať všetkých, pre ktorých vlastenectvo, česť a zmysel pre povinnosť, nie sú len prázdnymi pojmami. Práve vlastenectvo je tým základným pilierom na ktorom, bola naša samostatnosť postavená a na tomto pilieri stojí dodnes. V týchto mierových časoch tomu ťažko uveriť ale čo by boli platné všetky právne normy a predpisy, ak by nebolo dostatočného počtu mužov pevnej vôle, ktorí by ich plnili a na ich plnenie dohliadali. Nemali by tieto potom väčšej hodnoty ako zdrap papiera. Správnosť týchto slov potvrdzujú aj slová prvého prezidenta republiky: Nebáť sa, Hovoriť pravdu a Nekradnúť. Vnútorná mravnosť a spravodlivosť sama o sebe obsahujú v sebe všetku právnu moc.

Preto je naším poslaním tieto hodnoty opatrovať, ctiť a uchovávať ich pre budúce generácie, aby sa tento základný pilier nikdy nezachvel vo svojich základoch.

JUDr. Miroslav BILSKÝ
predseda ČSOL - Jednota - Senec